HomeOver onsCertificaten

Certificaten

G&S Bouw vindt kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid belangrijk. Vanzelfsprekend beschikken we over de nodige certificaten op deze terreinen.

ISO 9001

ISO 9001

ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. ISO 9001 wordt ook wel als volgt vertaald:

• zeg wat je doet
• doe wat je zegt
• bewijs het

VCA

VCA**

De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) is een certificeerbare controlelijst voor aannemers. Daarmee tonen zij aan dat ze bijvoorbeeld aan de wet- en regelgeving voldoen, zoals de ARBO-wet. Het hanteren van de checklist vergroot ook het veiligheidsbewustzijn tijdens het werk.

ISO14001

ISO 14001

G&S Bouw is in bezit van het ISO 14001 certificaat.

 Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm kunnen de milieurisico's van de bedrijfsvoering beheerst en verminderd worden.

De eisen bij ISO 14001 zijn gerubriceerd in vijf onderdelen:

  • Milieubeleid
  • Planning, inclusief milieurisico-analyse en milieuplan
  • Implementatie en uitvoering
  • Controle en corrigerende maatregelen
  • Beoordeling door de directie
FSC

FSC®

Het internationale FSC® zorgt ervoor dat hout dat gebruikt wordt onder dit certificaat gegarandeerd van duurzame bronnen afkomstig is. Het is gebaseerd op een Chain of Custody waarin elke schakel in de keten een FSC certificaat heeft. Zo ook G&S Bouw. Wij hebben een registratiemethode waarmee wij kunnen garanderen dat al het door ons gebruikte hout van goede afkomst is. Dit kunnen wij per onderdeel, maar ook voor een heel project realiseren.

Logo Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers

Aandacht voor de omgeving, medewerkers en het milieu, veilig werken, dat is waar een Bewuste Bouwer voor staat.

Stichting Bewuste Bouwers beoordeelt bouwplaatsen op een aantal criteria die allemaal verband houden met ´Bewust Bouwen´ in de breedste zin van het woord. Veel bouwers besteden al veel aandacht aan deze punten, al dan niet vanwege wettelijke voorschriften.
Stichting Bewuste Bouwers voegt zichtbaarheid toe aan het bewuste bouwen en ondersteunt het imago van de sector.

+