Visie

Op dit moment verkeert de bouwwereld in zwaar weer. Er zijn minder projecten en de prijs staat onder druk. Ook worden er steeds zwaardere eisen gesteld op het gebied van veilig bouwen, kwaliteit en duurzaamheid.

Missie & Visie 2

Prijs

In de (nabije) toekomst blijft bij aanbestedingen de prijs het belangrijkste criterium. Dat is een gegeven waar we rekening mee houden. G&S Bouw streeft telkens, binnen het gegeven budget, naar het meest optimale resultaat. Ook denken we creatief en pro-actief mee aan de beste oplossingen.

Relaties

Om samen het beste gebouw te realiseren, heb je gezonde relaties nodig. Vooral als je zo flexibel werkt als wij. Het handhaven van de goede relatie met opdrachtgevers, onderaannemers en het personeel blijft daarom een belangrijke doelstelling voor G&S Bouw.

Innovatie

Slim bouwen deden we altijd al. Zo zorgen we vanuit onze regiefunctie met de projectteams voor een effectief en efficiënt bouwproces. We denken in oplossingen in plaats van problemen. En daarbij is het noodzakelijk dat we op het gebied van vakkennis voorop blijven lopen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid en de wereld van de bouw zijn onlosmakelijk verbonden. Het is belangrijk verantwoorde keuzes te maken voor mens en milieu. Voor G&S Bouw is het inmiddels vanzelfsprekend dat we in deze ontwikkelingen voorop lopen.

+