icon-arrow-right
HomeHoe wij werkenBouw Informatie Management (BIM)

Bouw Informatie Management (BIM)

Bij alle grote nieuwbouwprojecten maken we gebruik van Bouw Informatie Management (BIM).

Dit is onderdeel van onze Samen slimmer bouwen-aanpak. Samen bouwen betekent het delen van taken en verantwoordelijkheden. BIM is daarvoor een effectieve werkmethodiek.

Hoe het werkt

Het gaat erom dat verschillende disciplines in de bouw integraal samenwerken in een 3D Bouw Informatie Model. Maar wat betekent dit nu? BIM maakt gebruik van één gedeelde bron met informatie over het te bouwen project. Dit betreft informatie van architecten, constructeurs en installatieadviseurs enerzijds en samenwerkingspartners als onderaannemers en leveranciers anderzijds. Op basis van die informatie kunnen tijdens de totale levensduur van het bouwwerk besluiten genomen worden. Dus tijdens het ontwerp, de bouw, het gebruik, het beheer en zelfs de sloop ervan. In feite maak je met BIM een digitale weergave van de werkelijkheid. Je hebt hiermee als het ware een virtueel ontwerp van een gebouw. Daarin zijn alle fysieke en functionele kenmerken van het bouwwerk aanwezig. Door eerst virtueel te bouwen, maak je alles van tevoren inzichtelijk en kom je niet voor onverwachte verrassingen te staan tijdens de bouw zelf.

Met BIM kun je de relaties en samenhang van het totale gebouw in één keer zien. Bovendien zijn er koppelingen en integraties mogelijk met aspecten als tijd en kosten. Je kunt het bouwwerk eveneens in zijn omgeving plaatsen. Omdat er voortdurend afgestemd moet worden met de andere deelnemers zorgt BIM tegelijk voor een betere samenwerking.

Voordelen

Met Bouw Informatie Management kun je effectiever en efficiënter werken. BIM zorgt onder meer voor:

  • betere samenwerking en afstemming
  • snellere processen
  • minder (faal)kosten

Trimble Connect

Omdat de meeste deelnemers aan een bouwproces eigen soft- en hardware hebben, kan het uitwisselen en actueel houden van de BIM-projectbestanden een behoorlijke klus zijn. Om dit te stroomlijnen werkt G&S Bouw met OpenBIM standaarden en maken we voor het beheren van de data gebruik van Trimble Connect. Dit is een samenwerkingsplatform voor projecten in BIM waarmee iedereen die bij een project betrokken is via de Cloud informatie kan bekijken en beheren. Zo hebben alle deelnemers altijd toegang tot de meest actuele projectinformatie. Ook overige applicaties, bijvoorbeeld om te calculeren op basis van de modelinformatie, zijn gekoppeld aan Trimble Connect, zodat er sprake is van één informatiebron.

+