icon-arrow-right

Veiligheidsprogramma WAVE

Veiligheid voor alles! Veiligheid heeft bij G&S Bouw de hoogste prioriteit. We werken dan ook met het Veiligheidsprogramma WAVE (Wees Alert! Veiligheid Eerst!) dat overal binnen VolkerWessels wordt toegepast. Dit bestaat uit een aantal veiligheidsregels en kernwaarden. We werken veilig of we werken niet. Daarom moeten al onze medewerkers zich bewust zijn van de risico’s van het vak. En moet veilig werken vanzelfsprekend zijn.Het is dus meer dan het volgen van enkele regels, het is een manier van werken.
Kennis hierover, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en veiligheidsmaatregelen zijn er genoeg. Daaraan zal het niet liggen. Waar het wel om gaat, is: alert zijn! Even niet opletten kan grote gevolgen hebben. Ons veiligheidsprogramma WAVE richt zich op dit bewustzijn.

WAVE

Geen onaanvaardbare risico’s

Sommige handelingen die onze medewerkers bijna dagelijks verrichten, zijn levensgevaarlijk. Door goed op elkaar te letten en aandachtig te werken, worden deze activiteiten veilig uitgevoerd. Ook bij kleinere werkzaamheden is oplettendheid en zorgvuldigheid geboden. Vakmensen nemen geen onaanvaardbare risico's.

Als je risico’s herkent én erkent, ben je ‘risicobewust aan het werk’. Dit gaat dan om veiligheidsrisico’s op het werk en risico’s op het gebied van welzijn en gezondheid. Al onze medewerkers zijn bekend met de regels en kernwaarden van het WAVE-veiligheidsprogramma. Door het naleven van deze regels en kernwaarden willen we onveilige situaties voorkomen. Hieronder volgen de belangrijkste.

 

WAVE: Wij werken veilig of wij werken niet

Veiligheidsregels

Kernwaarden

Gebruik de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).

Consequent: veiligheid is onderdeel van alles wat we doen.

Zorg voor een veilige afzetting bij de werkplek.

Verantwoordelijk: ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid en de veiligheid van anderen.

Gebruik de juiste (goedgekeurde) arbeidsmiddelen en gereedschappen.

Leerbereid: ik wil leren van ongevallen en bijna-ongevallen.

Zorg voor een opgeruimde werkplek.

Openheid: ik spreek anderen aan op onveilig gedrag en veiligheid.

Doe een LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse).

Actie: ik stop onveilig werk. Zo nodig leg ik het werk stil.

Niet werken of rijden onder invloed van alcohol of drugs.

Respect: ik accepteer dat ik aangesproken wordt op veiligheid.

Niet roken buiten de daarvoor bestemde gebieden.

Eerlijk: ik meld alle ongevallen en bijna-ongevallen.

+