icon-arrow-right
HomeHoe wij werkenCO2 prestatieladder

CO2 prestatieladder

G&S Bouw ziet het belang van duurzaam bouwen: verantwoord omspringen met energie, grondstoffen, de omgeving en onze medewerkers.

Duurzaamheid bij G&S Bouw houdt in:

  • Goed geïsoleerde, energiezuinige gebouwen neerzetten. De gebouwen die we realiseren voldoen ruimschoots aan de normen die vanuit het ontwerp worden aangegeven. Zo hebben we veel ervaring met WKO's en betonkernactivatie.
  • Gebruikmaken van bouwmaterialen die minder belastend zijn voor het milieu (milieuvriendelijk of recyclebaar). We gebruiken indien mogelijk gecertificeerde producten.
  • Onze werknemers moeten veilig kunnen werken. Daarom besteden we veel aandacht aan hun gezondheid en welzijn.
  • Een gebouw staat nooit op zichzelf. Daarom moet bij de realisatie rekening gehouden worden met de omgeving. 

Vanzelfsprekend hebben we alle certificaten op dit gebied zoals ISO14001, Bewuste Bouwers en de CO2-prestatieladder.

Inzicht

De CO2-emissie van G&S Bouw bv is in 2015 uitgekomen op een totaal van 300 ton CO2 (Scope 1&2 volgens de CO2-Prestatieladder). Het grootste aandeel van de CO2-emissie is afkomstig van leaseauto's.

In 2014 was de uitstoot 362 ton CO2. De totale uitstoot in 2015 is lager dan in 2014, maar omgeslagen over de omzet is de uitstoot gestegen. Dit wordt mede veroorzaakt door de kleine terugval in projecten en hiermee de terugloop in omzet. Twee projecten zijn in 2015 opgeleverd en in de eindfase wordt veel meer uitstoot gegenereerd. 

Reductie

Als onderdeel van VolkerWessels BVGO hanteert G&S Bouw bv een CO2-reductiedoelstelling van 10% per gerealiseerde € omzet in 2015 ten opzichte van het basisjaar 2010.

In 2015 heeft G&S Bouw bv zich ingezet om de CO2-emissie te verlagen door de volgende maatregelen te realiseren:

  • Daar waar mogelijk windenergie van Nederlandse bodem inkopen.
  • Zich conformeren aan het leasebeleid van VolkerWessels door zuinigere auto's te leasen.
  • De afvalstromen uit te breiden en zo min mogelijk bouw- en sloopafval afvoeren. Hoewel dit niet in onze CO2-prestatieladder terug te vinden is, zal dit wel voor minder uitstoot bij onze afvalverwerker zorgen.

 

De reductiedoelstelling is ruimschoots behaalt ten opozichte van basisjaar 2010.

 

In 2016 zal G&S Bouw bv deze doelstellingen voortzetten.

Duurzaamheid in projecten

G&S Bouw bv heeft veel ervaring met BREEAM. Dit label bepaalt de mate duurzaamheid van een gebouw door opleggen van een zeer breed eisenpakket waarmee credits gescoord kunnen worden. Samen vormen deze een optelsom van het gehele bouwtraject. Afhankelijk van het aantal behaalde credits hanteert BREEAM bij de beoordeling van nieuwbouw een vijfsterren systeem:
Pass (*), Good (**), Very Good (***), Excellent (****) en Outstanding (*****).

G&S bouw is momenteel, als eerste in de Benelux, bezig met het bouwen van een Outstanding-project, namelijk The Edge in Amsterdam. Deze scoort ook nog eens het hoogste percentage ooit behaald!

Bij de bouw van The Edge wordt de CO2-uitstoot op de bouwplaats geregistreerd, zowel van vrachtverkeer als van personenverkeer. Ook van het materieel op de bouwplaats wordt bijgehouden hoeveel deze uitstoten. Hierdoor proberen we de bouwplaatsmedewerkers en leveranciers bewust te maken van CO2. De maandelijkse uitkomst van deze registraties wordt voor iedereen zichtbaar in de schaftkeet opgehangen.

CO2-emissie CO2 prestatieladder

CO2-emissie VolkerWessels Bouw en Vastgoedontwikkeling

Emissie 2015

CO2 -Prestatieladder

Lees meer over VolkerWessels Bouw en Vastgoedontwikkeling en de CO2-Prestatieladder

Lees meer
+