icon-arrow-right

Visie

Een tijd lang heeft de bouwwereld in zwaar weer verkeerd. Er waren steeds minder projecten voorhanden en de prijzen stonden onder druk. Maar door de aantrekkende economie zit ook de bouw weer in de lift. Daarbij worden wel steeds hogere eisen gesteld aan:

  • veilig bouwen
  • kwaliteit
  • duurzaamheid

Prijs

Toch blijft in de (nabije) toekomst bij aanbestedingen de prijs nog steeds het belangrijkste criterium. Daar moeten wij als G&S Bouw rekening mee houden.  Daarom blijven wij ernaar streven om binnen het gegeven budget het maximale resultaat te behalen. Om dat te bereiken denken we creatief en pro-actief met de opdrachtgever mee in het vinden van de best mogelijke oplossingen.

Relaties

Om het beste gebouw te kunnen realiseren, zijn gezonde en betrouwbare samenwerkingsrelaties onontbeerlijk. Vooral als je zo flexibel werkt als wij. Daarom doen wij ons uiterste best een goede relatie op te bouwen én te onderhouden met onze medewerkers, opdrachtgevers en onderaannemers. Nu en in de toekomst.

Innovatie

Slim bouwen deden we altijd al. Zo zorgen we vanuit onze regiefunctie samen met de projectteams voor een effectief en efficiënt bouwproces. Een bouwproces waarbij we denken in oplossingen in plaats van problemen. En waarin innovatie centraal staat. Onze vakkennis op het gebied van technologische innovatie is volledig up-to-date en wij werken er continu aan om dit hoge niveau te blijven handhaven.

Duurzaamheid

Duurzaamheid en bouwwereld zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als bouwbedrijf is het maken van verantwoorde keuzes belangrijk. Voor mens, dier en milieu. G&S Bouw heeft duurzaamheid, het verminderen van milieuoverlast en energiebesparing hoog in het vaandel. Voor ons is het dan ook vanzelfsprekend geworden in de ontwikkelingen op deze terreinen voorop te lopen. En dat blijven we doen!

.

+